Đang xem "Người nghệ sỹ cũng có nhiều lúc buồn lắm chứ, nhưng tôi không bao giờ muốn mang những cảm xúc tiêu cực đến cho khán giả"

"Người nghệ sỹ cũng có nhiều lúc buồn lắm chứ, nhưng tôi không bao giờ muốn mang những cảm xúc tiêu cực đến cho khán giả"

Liều thuốc tốt nhất của Issac chính là được lên sân khấu hát...
Có thể bạn quan tâm