Đang xem Ngưỡng mộ tinh thần học tập của Thành Đạt, những đồng đội cùng phòng đã lén quay và chụp hình cậu bạn trong lúc ôn thi.

Ngưỡng mộ tinh thần học tập của Thành Đạt, những đồng đội cùng phòng đã lén quay và chụp hình cậu bạn trong lúc ôn thi.

Ngưỡng mộ tinh thần học tập của Đạt, những đồng đội cùng phòng đã lén quay và chụp hình cậu bạn trong lúc ôn thi. Những hình ảnh này mới được gửi cho Đạt khi kết quả thi được công bố như một lời chúc mừng về kết quả đạt được.
Có thể bạn quan tâm