Đang xem 'Nhà máy kim cương' được phát hiện ở ranh giới của lõi Trái đất

'Nhà máy kim cương' được phát hiện ở ranh giới của lõi Trái đất

Một nghìn triệu tấn kim cương có thể nằm ở ranh giới của lõi Trái đất. Các nhà khoa học cho biết, nhiệt độ và áp suất mạnh ở lõi Trái đất, sâu bên dưới bề mặt, đủ để tạo ra kim cương.
Có thể bạn quan tâm