Đang xem Nhà sáng lập Blizzard rời công ty, tượng đài làng game đang gặp khủng hoảng?

Nhà sáng lập Blizzard rời công ty, tượng đài làng game đang gặp khủng hoảng?

Nhiều người nghĩ rằng, Blizzard đang trải qua thời điểm khó khăn khi Activision áp đặt bộ máy mới cho studio lừng lẫy gắn liền với tuổi thơ của anh em.
Có thể bạn quan tâm