Đang xem Nhân chứng vụ cha bị đâm chết vì nhầm bắt cóc con: "Chúng tôi có la lên anh ấy là cha của bé trai nhưng nhóm người này vẫn cố truy sát"

Nhân chứng vụ cha bị đâm chết vì nhầm bắt cóc con: "Chúng tôi có la lên anh ấy là cha của bé trai nhưng nhóm người này vẫn cố truy sát"

Chỉ vì bị hiểu nhầm bắt cóc con, người cha đã phải bỏ mạng oan ức...
Có thể bạn quan tâm