Đang xem Những câu hỏi gây đau não cực mạnh mà học sinh giỏi Địa Lý cũng chưa chắc trả lời được (P2)

Những câu hỏi gây đau não cực mạnh mà học sinh giỏi Địa Lý cũng chưa chắc trả lời được (P2)

Kiến thức Địa lý Việt Nam bao la, rộng lớn như chính diện tích của mảnh đất hình chữ S vậy. Sẵn đang nói về yếu tố rộng lớn, nếu như Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất, vậy bạn có biết: Tỉnh nào nhỏ nhất nước ta không?
Có thể bạn quan tâm