Ninh Dương Lan Ngọc mượn tiền Thùy Anh mua đồ và cái kết

Quả là cái kết đắng cho Lan Ngọc khi mượn tiền Thùy Anh mà.
Có thể bạn quan tâm