Đang xem Nintendo ấn định ngày ra mắt game điện thoại Dr Mario World

Nintendo ấn định ngày ra mắt game điện thoại Dr Mario World

Dr. Mario World không còn đi theo phong cách truyền thống với các “viên thuốc” từ trên rơi xuống và yêu cầu người chơi sắp xếp.
Có thể bạn quan tâm