Đang xem Nỗi thống khổ của nông dân mùa khô được 'giải cứu' nhờ phân bón tháp cao

Nỗi thống khổ của nông dân mùa khô được 'giải cứu' nhờ phân bón tháp cao

Video News
TRÀ MY - THANH NGUYÊN - VTC NEWS / VTC NEWS
Công ty cổ phần tập đoàn Anh Kiệt đã sản xuất phân bón NPK tan nhanh theo công nghệ tháp cao, giúp nông dân cải thiện tình trạng cây trồng bị chết vào mùa khô
Có thể bạn quan tâm