Nửa kia của hội thủ môn: Ai cũng xinh đẹp, giỏi giang

Có hậu phương vững chắc thế này thì các thủ môn cứ yên tâm thi đấu thôi nhỉ?
Có thể bạn quan tâm