Đang xem Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Nhà đâu có thiếu tiền mà cô ấy phải đi làm, để con cho người giúp việc nuôi 3 năm không lên một ký"

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Nhà đâu có thiếu tiền mà cô ấy phải đi làm, để con cho người giúp việc nuôi 3 năm không lên một ký"

"Có người vợ nào còn lương tính mà muốn đưa người chồng vào nhà thương điên để đoạt quyền không? Khống chế tê liệt mọi thứ hết, có hiểu điều đó là gì không? Vì tiền với quyền đó"...
Có thể bạn quan tâm