Đang xem Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Qua có thể gọi mưa, gọi gió, gọi sét đủ hết"

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Qua có thể gọi mưa, gọi gió, gọi sét đủ hết"

Video News
Mutex / m
Ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định mình có năng lực siêu nhiên “hô mưa, gọi gió, gọi sét” và không có cảnh giới nào ông không trải qua.
Có thể bạn quan tâm