Đang xem Orange cover "ngon ơ" hit của Rosé, Hương Tràm nhưng vẫn chưa thể bằng vũ đạo "cà giật" khi thể hiện hit Erik

Orange cover "ngon ơ" hit của Rosé, Hương Tràm nhưng vẫn chưa thể bằng vũ đạo "cà giật" khi thể hiện hit Erik

Orange tại Song Association của HOT14.
Có thể bạn quan tâm