Đang xem Osad quên tên một chút thôi khi thể hiện hit của đàn anh Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh vội bấm chuông nhưng “biết gì đâu”!

Osad quên tên một chút thôi khi thể hiện hit của đàn anh Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh vội bấm chuông nhưng “biết gì đâu”!

Suni Hạ Linh và OSAD thực hiện thử thách Chị Google Karaoke Carpool của HOT14
Có thể bạn quan tâm