Đang xem Phạm Quỳnh Anh: "Mình phải mạnh mẽ vì không có sự lựa chọn nào khác cả"

Phạm Quỳnh Anh: "Mình phải mạnh mẽ vì không có sự lựa chọn nào khác cả"

"Bước ra đường, luôn luôn, mọi người sẽ thấy lúc nào chị cũng ổn hết. Nhưng ổn hay không chỉ có mình mình biết thôi"...
Có thể bạn quan tâm