Đang xem Phân cảnh Rocket chứng kiến đồng đội của mình hóa thành cát bụi trong "Infinity War"

Phân cảnh Rocket chứng kiến đồng đội của mình hóa thành cát bụi trong "Infinity War"

Youtube / Youtube
Và rồi lại một lần nữa cậu lại trở về với số không, trở về với sự cô đơn. Nhiều hơn cả sự cô đơn là nỗi ân hận khi không thể làm gì để cứu những người bạn của mình.
Có thể bạn quan tâm