Đang xem Phần thi ứng xử Top 5 đầy thuyết phục của thí sinh Phạm Hồng Thuý Vân

Phần thi ứng xử Top 5 đầy thuyết phục của thí sinh Phạm Hồng Thuý Vân

MISS UNIVERSE VIETNAM 2019 / https://www.youtube.com/watch?v=caKiPO1qyuc
Thuý Vân trả lời ứng xử đầy tự tin và thuyết phục
Có thể bạn quan tâm