Đang xem Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - Kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với kẻ môi giới, xúi người bán "dọa tự tử" để thuyết phục gia đình

Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - Kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với kẻ môi giới, xúi người bán "dọa tự tử" để thuyết phục gia đình

Theo lời dụ dỗ của cò nội tạng, việc hiến thận không hề ảnh hưởng đến sức khoẻ, vết mổ chỉ nhỏ như sợ chỉ... Ngay khi đồng ý hiến thận, các đối tượng liên tục nã điện thoại thúc giục người bán thận nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ để bay vào Huế khám sức khoẻ, thực hiện ca mổ.
Có thể bạn quan tâm