Đang xem Phỏng vấn Thuỳ Tiên: Nhờ việc đăng quang, mọi người cuối cùng cũng đã đọc đúng tên của Tiên

Phỏng vấn Thuỳ Tiên: Nhờ việc đăng quang, mọi người cuối cùng cũng đã đọc đúng tên của Tiên

Điều này khiến Thuỳ Tiên cảm thấy rất vui.
Có thể bạn quan tâm