Phức Tạp Hóa #6: Không thể gấp tờ A4 quá 7 lần?

Có bao giờ bạn thử gấp đôi một tờ giấy và nghĩ đó là điều quá dễ dàng?
Có thể bạn quan tâm