Quốc Trường: “Ngoài đời, anh không cua gái, toàn gái cua anh”

Quốc Trường cho biết, ở tuổi của anh bây giờ khó có bạn gái lắm!
Có thể bạn quan tâm