Đang xem Quyền Linh: Đi từ thiện phải ngủ trên xe, xin ngủ ở chùa không dám về nhà tiếp xúc vợ con

Quyền Linh: Đi từ thiện phải ngủ trên xe, xin ngủ ở chùa không dám về nhà tiếp xúc vợ con

Nghĩa cử cao đẹp trong suốt thời gian qua của Quyền Linh nhận được sự cảm kích của nhiều người.
Có thể bạn quan tâm