Đang xem Ranh giới giữa cuộc sống độc thân và căn bệnh trầm cảm hóa ra chỉ bằng một sợi chỉ mong manh

Ranh giới giữa cuộc sống độc thân và căn bệnh trầm cảm hóa ra chỉ bằng một sợi chỉ mong manh

Những cô gái độc thân thường tự mình đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Áp lực và gánh nặng cuối cùng khiến họ vật lộn trong sự trầm cảm.
Có thể bạn quan tâm