Đang xem Saigonis #2: Dân tứ xứ ở Sài Gòn, ai cũng có một khoảng trời riêng để sống, để yêu!

Saigonis #2: Dân tứ xứ ở Sài Gòn, ai cũng có một khoảng trời riêng để sống, để yêu!

Với mỗi người con tứ xứ khi đặt chân đến Sài Gòn đều có hoài bão của riêng mình. Nếu ở Sài Gòn đủ lâu, sẽ có đôi lúc bạn cảm nhận được cái thân tình khi gọi tên thành phố như thế này: "Ở Sài Gòn vui lắm!"; "Sài Gòn dễ sống mà!"; "Ở Sài Gòn gặp nhiều người tốt bụng lắm"; "Chưa bao giờ có ý định rời Sài Gòn"...
Có thể bạn quan tâm