Đang xem Sáng ngày ra: Nathan Lee lại chốt đơn lấy hit của Cao Thái Sơn, Sơn Tùng M-TP “dính” thính của Thiều Bảo Trâm?

Sáng ngày ra: Nathan Lee lại chốt đơn lấy hit của Cao Thái Sơn, Sơn Tùng M-TP “dính” thính của Thiều Bảo Trâm?

Cập nhật diễn biến mới nhất của drama dài tập giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn và pha cua gắt đến từ Sơn Tùng M-TP và Thiều Bào Trâm.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm