Sẽ không có chuyện HongMeng OS "nhanh hơn 60% so với Android"

Chính bản thân Huawei cũng hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Có thể bạn quan tâm