Đang xem Seo Kang Joon thể hiện tài năng qua ca khúc "River Flows In You" trên chương trình "Radio Star"

Seo Kang Joon thể hiện tài năng qua ca khúc "River Flows In You" trên chương trình "Radio Star"

Youtube / Youtube
Seo Kang Joon gây bất ngờ với khả năng của mình.
Có thể bạn quan tâm