Đang xem Siêu thị tại TP. HCM dùng lá chuối bọc thực phẩm thay túi nilon, khách hàng nhìn mà "ưng con mắt"!

Siêu thị tại TP. HCM dùng lá chuối bọc thực phẩm thay túi nilon, khách hàng nhìn mà "ưng con mắt"!

Tuy ý tưởng này chỉ áp dụng cho 1 phần nhỏ thực phẩm nhưng vẫn được khách hàng "ưng con mắt".
Có thể bạn quan tâm