Đang xem Sở thích bệnh hoạn của ông hoàng tàn bạo nhất La Mã từng hoạn một cậu bé rồi cưới làm vợ

Sở thích bệnh hoạn của ông hoàng tàn bạo nhất La Mã từng hoạn một cậu bé rồi cưới làm vợ

Hoàng đế Nero là người cai trị đế quốc La Mã từ năm 57-68 SCN. Ông thường được sử sách mô tả là một nhà cai trị bệnh hoạn và tàn ác bậc nhất trong lịch sử La Mã.
Có thể bạn quan tâm