Đang xem Sơn Tùng M-TP nên làm đại sứ du lịch đi vì… cứ quay MV ở đâu là nơi đó nổi đình nổi đám!!!
Có thể bạn quan tâm