Đang xem Sự trỗi dậy của "robot sát thủ" là không thể ngăn cản, cần phải có cách quản lý

Sự trỗi dậy của "robot sát thủ" là không thể ngăn cản, cần phải có cách quản lý

Chủ tịch Microsoft cảnh báo về sự trỗi dậy của các mẫu ‘robot sát thủ’ và đề xuất một hiệp ước toàn cầu đối với loại vũ khí này.
Có thể bạn quan tâm