Đang xem Tại sao tiểu đường không trừ một ai, từ trẻ em tới người già?

Tại sao tiểu đường không trừ một ai, từ trẻ em tới người già?

Tiểu đường tuýp 2 trước đây thường là những người trên 35 tuổi mới mắc phải, còn tiểu đường tuýp 1 thường là những người trước 35 tuổi.
Có thể bạn quan tâm