Đang xem Tại sao con người lại thuần hóa mèo, mặc dù chúng chỉ biết bắt mỗi chuột?

Tại sao con người lại thuần hóa mèo, mặc dù chúng chỉ biết bắt mỗi chuột?

Video News
Uchiha Quỳnh / Tri thức trẻ
Con người đã mang mèo lên những con tàu viễn dương để bắt chuột, và sau quá trình đó, chúng đã xâm chiếm thế giới.
Có thể bạn quan tâm