Tại sao tiểu đường không trừ một ai, từ trẻ em tới người già?

Tiểu đường tuýp 2 trước đây thường là những người trên 35 tuổi mới mắc phải, còn tiểu đường tuýp 1 thường là những người trước 35 tuổi.
Có thể bạn quan tâm