Đang xem Talksoul #5 với Hoàng Thùy Linh: "Người có lòng tốt, thấy cô gái nhiều tổn thương có hạnh phúc thì sẽ chúc mừng"

Talksoul #5 với Hoàng Thùy Linh: "Người có lòng tốt, thấy cô gái nhiều tổn thương có hạnh phúc thì sẽ chúc mừng"

Ngồi lại với Talksoul và host Bình Bồng Bột - cũng là một người bạn lâu năm, Hoàng Thùy Linh đã có những chia sẻ thật sâu sắc và đầy chiêm nghiệm về hành trình đã đi qua, về định nghĩa hạnh phúc, và cả về cách cô biến trách nhiệm thành một phần trong bản năng của mình để sống mỗi ngày.
Có thể bạn quan tâm