Đang xem Tấm huy chương vàng đầu tiên về thiên văn ở Việt Nam và câu chuyện về hành trình chẳng dễ dàng phía sau

Tấm huy chương vàng đầu tiên về thiên văn ở Việt Nam và câu chuyện về hành trình chẳng dễ dàng phía sau

Học sinh giành giải vàng là Trần Xuân Tùng (lớp 12 Vật lý 1). Thí sinh được giải bạc là Hồ Phi Dũng (lớp 11 Vật lý 1). Hai giải đồng thuộc về Lê Trần Đạo và Nguyễn Tô Vĩnh Huy (lớp 12 Vật lý 1), tất cả đều học trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Có thể bạn quan tâm