Đang xem Tâm sự của cụ bà neo đơn quyết tâm viết đơn xin rút ra khỏi danh sách hộ nghèo để nhường cho những người cần hơn

Tâm sự của cụ bà neo đơn quyết tâm viết đơn xin rút ra khỏi danh sách hộ nghèo để nhường cho những người cần hơn

Video News
Phạm Lâm Chi‎ / Tri Thức Trẻ
Chồng mất từ sớm, không có con cái nương nhờ về già, thế nhưng bà La Thị Tín vẫn quyết tâm viết đơn xin rút ra khỏi danh sách hộ nghèo năm 2019 để nhường cho những người cần hơn.
Có thể bạn quan tâm