Tạo kiểu cho tóc bob: Máy kẹp (là) tóc chính là chân ái

inwooxx / inwooxx
Nếu thấy sấy tóc quá phức tạp, bạn chỉ cần sắm một chiếc máy kẹp là "huấn luyện" được tóc bob cực dễ dàng.
Có thể bạn quan tâm