Đang xem Team Fortress sẽ có phiên bản mới, cuối cùng thì Valve đã biết "đếm đến 3"

Team Fortress sẽ có phiên bản mới, cuối cùng thì Valve đã biết "đếm đến 3"

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Một tin đồn mới đây cho biết, Valve đang thực hiện phần tiếp theo của Team Fortress 2 và cuối cùng cũng sẽ phá bỏ lời nguyền số "3".
Có thể bạn quan tâm