Đang xem Teaser Record Of Youth

Teaser Record Of Youth

#tvN #월화드라마 #청춘기록 현실의 벽에 절망하지 않고 스스로 꿈과 사랑을 이루기 위해 노력하는 청춘들의 성장 기록 9월 7일 [월] 밤 9시 첫 방송 ------------------------------------------------------------------ ▶[청춘기록] 최신 클립 다시보기 : http://www.tving.com/smr/vod/player/P/C01_B120207900?from=youtube ------------------------------------------------------------------
Có thể bạn quan tâm