Đang xem Teaser tập 1 "Hạo Lan Truyện"

Teaser tập 1 "Hạo Lan Truyện"

Youtube / Youtube
Hạo Lan Truyện lấy trong bối cảnh thời Tần, khi hai nước Tần - Triệu liên tục xảy ra mâu thuẫn, chiến tranh liên miên. Lý Hạo Lan - sau này là Triệu Cơ (Ngô Cẩn Ngôn) đã liên thủ cùng vị tướng quốc nổi tiếng Lã Bất Vi (Nhiếp Viễn) và Tần Vương - Doanh Dị Nhân (Mao Tử Tuấn). Sau khi Hạo Lan hạ sinh Doanh Chính, nàng đã cùng Lã Bất Vi phò tá Doanh Chính lên ngôi vua, trở thành Tần Thủy Hoàng.
Có thể bạn quan tâm