Tham nhũng nguy hiểm nhất là tham nhũng thời gian

"Thời gian là vàng là bạc".
Có thể bạn quan tâm