Đang xem “Thánh nữ dọn dẹp” đã không còn gọn gàng như ngày nào

“Thánh nữ dọn dẹp” đã không còn gọn gàng như ngày nào

Mở đầu năm mới là khoảng thời gian mà hầu hết chúng ta đều tự ngẫm nghĩ để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Và trong đó, chắc chắn không ít người đang ngồi xem lại những nguyên tắc ngăn nắp của "Thánh nữ dọn nhà Marie Kondo".
Có thể bạn quan tâm