Đang xem Thảo Cầm Viên Sài Gòn kêu cứu, xin hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng để chăm sóc bầy thú

Thảo Cầm Viên Sài Gòn kêu cứu, xin hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng để chăm sóc bầy thú

Sau nhiều tháng phải đóng cửa vì dịch Covid-19 nên không có nguồn thu từ du khách, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đề xuất hỗ trợ tiền để chăm sóc động, thực vật tại đây.
Có thể bạn quan tâm