Đang xem The New Playground - khu mua sắm dưới lòng đất thứ 2 chính thức "đổ bộ" Sài Gòn vào ngày hôm nay (4/7).

The New Playground - khu mua sắm dưới lòng đất thứ 2 chính thức "đổ bộ" Sài Gòn vào ngày hôm nay (4/7).

“Sang – xịn – mịn” thế này thì phải tìm đến check-in liền thôi hội Sài Gòn ơi!
Có thể bạn quan tâm