Đang xem Thí nghiệm hãi hùng của nhà tâm lý học suýt biến con đẻ thành "tinh tinh"

Thí nghiệm hãi hùng của nhà tâm lý học suýt biến con đẻ thành "tinh tinh"

Thí nghiệm này mong muốn động vật, mà điển hình là loài tinh tinh sẽ có hành vi ứng xử giống con người, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Có thể bạn quan tâm