Đang xem Thu Quỳnh kể về buổi sáng cả thế giới biết mình là người phụ nữ bị phản bội

Thu Quỳnh kể về buổi sáng cả thế giới biết mình là người phụ nữ bị phản bội

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
"Ô, thì ra mình đã từng đau khổ như này, mình đã mạnh mẽ vượt qua như thế ư" - Thu Quỳnh.
Có thể bạn quan tâm