Đang xem Thủ tướng yêu cầu hủy quy định 'gắn mào' cho taxi công nghệ

Thủ tướng yêu cầu hủy quy định 'gắn mào' cho taxi công nghệ

Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các loại xe công nghệ một cách hợp lý và hiệu quả hơn.
Có thể bạn quan tâm