Đang xem Thúy Ngân lộ khả năng tiếng Anh hạn chế trước Kim Jong Kook: "Mấy oppa want xé you. Em team you"

Thúy Ngân lộ khả năng tiếng Anh hạn chế trước Kim Jong Kook: "Mấy oppa want xé you. Em team you"

Gặp được Kim Jong Kook và thể hiện tinh thần fangirl nhưng Thúy Ngân không thể giao tiếp vì khả năng tiếng Anh hạn chế!
Có thể bạn quan tâm