Đang xem Titi - HKT: “Đến khi cha mình mất, mình mới chợt nhận ra rằng mình bất hiếu quá!”

Titi - HKT: “Đến khi cha mình mất, mình mới chợt nhận ra rằng mình bất hiếu quá!”

Tôi lại mang một nỗi buồn do mình sống quá nhiều với đam mê mà không hề quan tâm kinh tế. Đến lúc cha tôi mất, tôi mới ý thức lại mình nổi tiếng nhưng trong tay không có gì cả, chưa lo cho gia đình được bất kì thứ gì. Cha mất, khiến tôi nhận ra: Tôi bất hiếu quá!.
Có thể bạn quan tâm